BOOKING

PRESS / FOTO

S klikom na gumb “Prenesi”, si lahko na svoje naprave prenesete PRESS material (uradne fotografije, logotip). Za ogled datotek, ki so shranjene znotraj ZIP datoteke, potrebujete program za de-arhiviranje (WinRar, UnZip, StuffitExpander in podobni).